Aktualności

Krążki międzykręgowe - budowa i funkcje.

Struktury anatomiczne kręgosłupa są zbudowane z różnych tkanek, o zupełnie odmiennym, poziomie unerwienia. Weźmy przykład krążka międzykręgowego.

Krążki międzykręgowe pełnią istotną funkcję w łańcuchu biomechanicznym kręgosłupa. Przenoszą ogromne obciążenia fizycznie zapewniając amortyzację i ochronę elementów kostnych. Łączą trzony kręgów na poszczególnych segmentach, dopuszczając do ruchomości poszczególnych odcinków kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z jądra miażdżystego (odgrywającego główną rolę w amortyzacji kręgosłupa), z pierścienia włóknistego, oraz płytek chrzęstnych łączących krążek z trzonami kręgów.

Pierścień włóknisty, to elastyczna struktura otaczająca jądro miażdżyste. Jego specyficzna włóknista i warstwowa budowa, o włóknach przebiegającej krzyżowo i skośnie, silnie wiąże kręgi, a zarazem pozwala na ruchy obrotowe i zabezpiecza przed przekroczeniem patologicznej ruchomości.

Jądro miażdżyste, to kulista struktura, zbudowane z tkanki galaretowato-włóknistej. Odkształca się nieznacznie na skutek działających sił, zawiera ponad 80% wody, co znacząco różni je od otaczającego pierścienia włóknistego. Na skutek długotrwale działających sił i podczas starzenia się organizmu, jądro miażdżyste odwadnia się do poziomu niższego niż 70% wody, zwiększa składową zawartość kolagenu i zmniejsza ilość mukoprotein. W okresie starszym jądro miażdżyste swoją budową i konsystencją przypomina pierścień włóknisty.

Galaretowate jądro miażdżyste nie jest unerwione, natomiast struktury znajdujące się na zewnątrz pierścienia włóknistego wyróżnia bogate unerwienie. Dlatego w początkowej fazie dyskopatii, kiedy jądro miażdżyste uszkadza wewnętrzne warstwy pierścienia włóknistego, nie czujemy bólu.

Scroll to top